2023. december 20.

Már 200 éves a „Csendes éj! Szentséges éj!”

Több mint 200 éve énekelték el először a Csendes éj című karácsonyi dalt. A világpremiert egy Salzburg melletti kis falu, Oberndorf romos templomában tartották gitárkísérettel, mert tönkrement az orgona.


Stille Nacht. Csendes éj. Milliók énekelte karácsonyi ének. Az ausztriai Oberndorf Szent Nikoláról elnevezett templomában hangzott el először 1818-ban. Szövegét Joseph Mohr (1792-1848) katolikus segédlelkész írta, zenéjét Mohr jó barátja, Arnsdorf kántortanítója, Franz Xaver Gruber (1787-1863) szerezte. A "Stille Nacht" nagy karriert futott be: a világ máig legkedvesebb karácsonyi dalát szinte minden nyelven ismerik.  

1818-ban Salzburg vidéke még a napóleoni háborúk utómegrázkódtatásait szenvedte. Az emberek koldusszegények voltak és éhínség pusztított. Oberndorf is romokban hevert. Ebben a faluban dolgozott Joseph Mohr római katolikus segédlelkész, aki karácsony táján azon gondolkodott, hogy mivel lehetne egy kicsit szebbé tenni az ínséges év Szentestéjét. Még két évvel korábban írt egy szöveget, és december 24-én megkérte egy barátját, Franz Xaver Grubert, a közeli Arnsdorf orgonista-kántortanítóját, hogy komponáljon hozzá zenét.

Estére a mű el is készült, és a Szent Miklós templomban a karácsonyi misén előadták. Az orgona nem működött, a Stille Nacht strófáit ezért gitárral kísérte a szerzőpáros.

A hagyomány szerint a dal Carl Mauracher nevű tiroli orgonaépítő mester révén terjedt el, akinek 1833-ban Lipcsében volt munkája, és karácsonykor a városi nagytemplomban ugyancsak tiroli kollégáival előadta a dalt a hívő közönség nagy tetszésére.

A Csendes éj aztán tovább terjedt a német nyelvterületen, és lassanként meghódította az egész világot. Szövegét több mint 30 nyelvre fordították le és manapság közel kétmilliárdan éneklik karácsonykor.Az oberndorfi Szent Miklós templom már nem áll, a helyén viszont egy kápolna őrzi a leghíresebb karácsonyi dal születésének emlékét, a szöveg egyik eredeti kéziratát pedig a salzburgi városi múzeumban őrzik. A népszerű karácsonyi dal 2011-ben felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára.

Minden év december 24-én mintegy hatezer ember zarándokol el Oberndorf Stille Nacht Kegykápolnájába, amely azon a helyen épült, ahol valamikor az azóta lebontott Szent Miklós templom állott. Mindegyikük a maga nyelvén énekli a karácsonyi éneket az aznap délután öt órakor kezdődő ünnepségen.

Érzelmes sorok

A „Csendes éj! Szentséges éj!” szövege a dal első előadása előtt két évvel keletkezett.

A nyugalom és a béke iránti vágy lehetett az, ami 1816-ban a Mariapfarrban élő segédlelkészt, Joseph Mohrt a vers megírására inspirálta: hat versszakban foglalta össze a karácsonyi történetet, amely egy „csendes éjszakán” megtörtént vele. Amikor Mohr két évvel később az Arnsdorfban dolgozó segédtanárt, Franz Xaver Grubert megbízta azzal, hogy komponáljon zenét a verséhez, sorszerű események egész sora vette kezdetét, amelynek köszönhetően a néhány soros versből világhírű dal lett.

A Mariapfarrban található plébánia- és zarándoktemplomban látható gyűjtemény Joseph Mohr életét és munkásságát dokumentálja: kezdve a családfájával, amely egészen a XVII. századig visszakövethető Lungauban, egészen az 1848-ban Wagrainban bekövetkezett haláláig. Különösen látványos a rekonstruált „Mohr-szoba”, amelyben egykoron Mohr a világhírű dal szövegét írta. A kiállítás a „Csendes éj! Szentséges éj!” világhódító útját is részletesen ábrázolja.

Kutatás a nyomok után gyalogosan

A felső-ausztriai Hochburg-Ach településén, ahol Franz Xaver Gruber született, az érdeklődők egy túrázás keretén belül ismerhetik meg a zeneszerző és orgonista életét.

Gruber 1787-ben született egy vászonszövő fiaként. Annak ellenére, hogy a szülők nyomdokába kellett volna lépnie, a tanítója titokban fejlesztette zenei tehetségét. Tizenkét éves korában a megbetegedett tanár helyett ő ült az orgonához, és olyan jól sikerült az előadás, hogy az apja beleegyezett fia tanítóvá és orgonistává történő képzésébe. 1816-ban vette át az arnsdorfi és oberndorfi tanító és orgonista munkáját. Itt találkozott a segédlelkésszel, Josef Mohrral is, akinek később megzenésítette karácsonyi versét.

A körtúra alkalmával a kirándulók a dalhoz kapcsolódó különféle szobrokat kereshetnek fel. Az alkotások hátoldalán a túrázók információkat találhatnak Franz Xaver Gruberről és arról, hogyan vált ismertté a dal. A gondosan restaurált pajta mellett vezető út gót stílusú plébániatemplomhoz vezet, amelyben Franz Xaver Gruber-emlékorgona is található.

A körséta kezdő és végpontja a Franz Xaver Gruber-emlékháznál található, amelyet az 1927-ben lebontott szülőház mintájára építettek fel újra. Az emlékházban látható egy kalapácsos zongora, amelyen Gruber egykoron maga is játszott. „Csendes éj utáni kutatás” címmel minden évben adventkor előadnak egy színdarabot, amelyből a nézők megismerhetik Gruber gyermekkorát, valamint bepillantást nyerhetnek a zenész béke iránti vágyába, amelyet a háborús korszakban érzett.

Orgonista és zeneszerző

A költő, Joseph Mohr és a zeneszerző, Franz Xaver Gruber útjai Oberndorfban keresztezték egymást.

Franz Xaver Gruber az arnsdorfi általános iskolai tanítójaként csak néhány diákot tanított, mert sok gyermeknek otthon kellett maradnia, hogy segítsen szüleinek a gazdaságban. A tanítónak így elég ideje maradt arra, hogy a tanítói állás mellett sekrestyésként és orgonistaként dolgozzon a szomszédos településen, Oberndorfban. Itt találkozott a segédlelkészként dolgozó Joseph Mohrral, akit rendkívül lenyűgözött Gruber zenei tehetsége. 1818. december 24-én megkérte, hogy írjon zenét a verséhez. Gruber állítólag még aznap elvégezte a feladatot.

Az arnsdorfi általános iskolában, ahol Gruber 21 éven át dolgozott, kialakítottak egy Csendes éj Múzeumot. Az épület egyben Ausztria legrégebbi ma is működő iskolája. A kiállítás a „Csendes éj! Szentséges éj!” keletkezésének története mellett rávilágít Gruber tanítói pályájára is, így rövid bepillantást enged egy korabeli iskola mindennapjaiba.

Karácsonykor igazán különleges élményeket ígér a Gruber–Mohr úton tett séta, amely Arnsdorfból Gömingen át Oberndorfig vezet: számtalan fáklya világítja meg a hóborította téli tájon át vezető utat.

Felcsendül a dal

Oberndorfban, ahol a „Csendes éj! Szentséges éj!” kezdetű karácsonyi dalt 1818-ban első alkalommal bemutatták, ma egy múzeum, egy idilli kápolna és izgalmas vezetések várják a látogatókat.

A dalt első alkalommal Franz Xaver Gruber és Joseph Mohr énekelte el a Szent Miklós-templomban tartott karácsonyi misén. Ahol egykoron a templom állt, pontosan azon a helyen építették fel a Csendes éj emlékkápolnát: a szándékosan szerényre tervezett, egyszerű stílusú épületbe a világ minden tájáról érkeznek a látogatók. A kápolna egész évben nyitva tart 8.30-tól 18.00 óráig.

Az oberndorfi Csendes éj Múzeum a dal keletkezéséről és ismertté válásáról nyújt információkat. A múzeumban megtekinthetjük az ősbemutató helyszínét, valamint a két szerző biográfiáját is. Az Oberndorf Turisztikai Szövetség emellett különféle idegenvezetéseket is kínál, amelynek keretén belül az érdeklődők hozzáértő kíséret mellett tekinthetik meg a múzeumot, a kápolnát vagy kereshetik fel a település történelmileg fontos helyeit.

Az évente megrendezésre kerülő történelmi játékok alkalmával a dal történetével és üzenetével ismerkedhetünk meg. Minden évben december 24-én tartják az emlékünnepséget, amely szintén kedvelt találkozóhely mindazok számára, akik adventkor egy kis csendre és meghittségre vágynak.

F. X. Gruber Halleinben töltötte utolsó éveit és itt érte a halál 1863-ban. Egykori lakóháza múzeum, itt őrzik többek közt az eredeti kéziratot is. A múzeum a "Csendes éj, szentséges éj" keletkezésének és elterjedésének történetével ismertet meg. A múzeumban látható a dal eredeti partitúrájának egyik kézirata. A kiállítást a dal zeneszerzőjének, Franz Xaver Grubernek személyes hagyatékából származó eredeti bútorok egészítik ki. Megtekinthető többek között a gitár is, amelyen először csendült fel a világszerte ismert karácsonyi ének. Gruber 1863-ban halt meg, a halleini városi templom kertjében található sírja, melyhez minden év karácsonyán sokan zarándokolnak el, hogy megköszönjék és az eredeti gitárkísérettel újra előadják a dalt.

A világkörüli utazás kezdete

Karl Mauracher orgonaépítő mester vitte a „Csendes éj! Szentséges éj!” kezdetű karácsonyi dalt Tirolba, ahol a dal bekerült az énekléssel is foglalkozó kereskedőcsaládok repertoárjába.

A dal az első bemutatót követően talán feledésbe is merült volna, ha nem jön az orgona meghibásodása: mivel a hangszeren az első bemutató idején nem lehetett játszani, a „Csendes éj! Szentséges éjt!” első alkalommal csak gitárkísérettel énekelték el. Az orgona megjavítására Karl Mauracher orgonaépítő mestert hívták el Tirolból, aki felfigyelt a karácsonyi dalra és a kottát magával vitte a tiroli Zillertalba.

Akkoriban számos kereskedőcsalád élt Tirolban, akik utazásaik során koncerteket is adtak. Az 1820-as években különösen a fügeni Rainer család volt ismert utazó énekcsoport. 1839-ben a tiroli énekcsoport egy többéves amerikai utazásra indult, és állítólag a „Csendes éj! Szentséges éj!” még ebben az évben felcsendült New Yorkban is.

A Fügeni Helyrajzi Múzeumban Argus Rainer Csendes éj-gyűjteménye mellett részletesen bemutatásra kerülnek Zillertal zenei hagyományai is. A múzeum karácsonytól húsvétig és júniustól októberig tart nyitva.